Choď na obsah Choď na menu
 


Invitation & programme

 

Invitation & programme - link

 

24.8.2018

Welcome tournament (supermelle)

Date: 24.8.2018 start: 18.00 h registration 17.15-17.45

Registration to 23.8.2018; 23.59 h xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Starting fee 5 €/person (dinner “guláš SLOPAK")

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

25.8.2018

Centrope cup Slovakia (triplet MIX)

Date: 25.8.2018, presentation to 8.45 h

Registration to 23.8.2018; 23.59 h http://portal.sfp.sk/team/show-all/572

Starting fee 36€/triplet (lunch and drink)

System 5 round swiss + 32KO (60 min. + 1 draw) 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

26.8.2018

Centrope cup Slovakia (triplet MIX) - continue KO 16

Presentation to 8.45 h

Start 16KO 9.00

System 16KO (60 min. + 1 draw, final without time limit) 

 

Zbohom leto (dublet)

Date: 26.8.2018, presentation to 8.45 h

Registration to 25.8.2018; 21.00 h http://portal.sfp.sk/team/show-all/624

Starting fee 9€/person / 7€ junior to 18 years (lunch and drink )

System swiss without KO

 

possibility of accommodation

 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

24.8.2018

 

Uvítací turnaj (supermelle)

Termín: 24.8.2018 štart: 18.00 hod prezentácia 17.15-17.45

Registrácia do 23.8.2018; 23.59 hod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Štartovné 5 €/hráča (večera guláš "SLOPAK")

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

25.8.2018

Centrope cup Slovakia (trojice MIX)

Termín: 25.8.2018, prezentácia do 8.45 hod

Registrácia do 23.8.2018; 23.59 hod http://portal.sfp.sk/team/show-all/572

Štartovné 36€/triplet (obed + nápoj )

Systém 5 kolový švajčiar + 32KO (60 min. + 1 nahodenie)

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

26.8.2018

Centrope cup Slovakia (trojice MIX) - pokračovanie KO 16

Prezentácia do 8.45 hod

Štart 16KO o 9.00

Systém 16KO (60 min. + 1 nahodenie, finále bez časového limitu)

 

Zbohom leto (dvojice)

Termín: 26.8.2018, prezentácia do 8.45 hod

Registrácia do 25.8.2018; 21.00 hod http://portal.sfp.sk/team/show-all/624

Štartovné 9€ dospelý / 7€ junior do 18 rokov (obed + nápoj )

Systém švajčiar bez KO

 

Možnosti ubytovania

 

 

.